RBI

FIRM 23 official logo_cropped 1.jpg

 

Forum of European National Highway Research Laboratories

Bulgaria.png

FEHRL -  Europe's Road Research Centres

Кои сме ние

FEHRL – Форумът  на Европейските Национални Пътни Изследователски Лаборатории – е международна асоциация, състояща се от над 30 национални изследователски и технически институти от цяла Европа.

Асоциирани членове от страни извън Европа подпомагат  FEHRL по отношение на значителния изследователски капацитет в глобален аспект. От 1989 FEHRL способства за  повишаването на стабилността и признанието на европейската пътна система.

Нашата мисия и цели

Мисията на FEHRL е  насърчаване и улеснява на сътрудничеството в областта на изследванията на пътищата и предоставяне на висококачествена информация и съвети по отношение на технологиите и политиките, свързани с пътищата. Персоналът на националните институти предоставя техническите входни данни за всички проекти.

Чрез специфициране и разпространение на изследвания, главните цели на  FEHRL са да се:

  • Предоставят научни входни данни за политиката по отношение на въпросите , свързани с пътния инженеринг и транспорта както за ЕС, така и за националните правителства;
  • Създаде и поддържа ефективна и безопасна пътна мрежа в Европа;
  • Ускори въвеждането на нововъведения в европейското пътно строителство и индустриите, свързани с пътищата;
  • Подобри енергийната ефективност на пътния инженеринг и дейности;
  • Зашити околната среда и да се подобри качеството на живот.

Контактът на България за институтите на FEHRL е RBI (ЦИПТНЕНС).

RBI member

RBI - ROADS AND BRIDGES INSTITUTE

114 Bessarabia Str

1517 Sofia

Bulgaria

 www.api.bg