CDV contact page

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Czech_Republic.png

FEHRL - Evropská centra silničního výzkumu

Kdo jsme?

FEHRL – the Forum of European National Highway Research Laboratories – Fórum evropských národních silničních výzkumných laboratoří – je mezinárodní asociace sdružující přes 30 národních výzkumných a technických institutů z celé Evropy. Spolupráce s mimoevropskými zeměmi umožňuje FEHRLu využívat celosvětové výzkumné kapacity.

Naše poslání a cíle

Hlavním posláním FEHRLu je v oblasti silniční dopravy podporovat a ulehčovat spolupráci ve výzkumu, poskytovat informace vysoké kvality, nabízet poradenství týkající se nejen technologií ale také utváření strategie. Zaměstnanci národních institutů poskytují technickou podporu v rámci všech projektů.

Hlavní cíle FEHRLu v rámci specifikace a výsledků výzkumu:

  • Poskytovat vědecké informace pro evropskou a národní politiku v oblasti dopravního inženýrství a záležitostí spjatých se silniční dopravou,
  • vytvářet a udržovat efektivní a bezpečnou evropskou silniční síť,
  • zvyšovat inovace v oblasti průmyslových odvětví týkající se silničního stavitelství a využívání silniční infrastruktury,
  • zlepšovat energetickou hospodárnost v rámci dopravního inženýrství a řízení proces
  • a chránit životní prostředí a zvyšovat kvalitu života.

Českým zástupcem ve FEHRLu je Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem v Brně.

CDV member

Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Transport Research Centre

Lisenska 33a 

63600 BRNO 

Czech Republic

www.cdv.cz