DTI contact page

FIRM 23 official logo_cropped 1.jpg

 

Forum of European National Highway Research Laboratories

Denmark.png

FEHRL -  Europe's Road Research Centres

Hvem er vi

FEHRL –Forum for nationale vejtekniske laboratorier i Europa – er en international organisation af 30 nationale forsknings- og tekniske institutter fra hele Europa. Via organistioner fra lande udenfor Europa har FEHRL stærke bånd til globale forskningsmiljøer.

FEHRL har siden 1989 bidraget til at forbedre udvikling og viden om de europæiske veje.

Vores mission og vores mål

FEHRL’s mission er at fremme samarbejdet om vejforskning og stille teknologisk kvalitetsviden om vejteknologi og metoder til rådighed.

De nationale institutter leverer teknisk input til alle typer projekter.

Gennem definering og som leverandør af forskning, er FEHRLs hovedformål:

  • At give forskningsinput til de europæiske og nationale politiker for vejteknik og  vejtransport.
  • At skabe og vedligeholde et effektivt og sikkert vejnetværk i Europa
  • At øge den europæiske innovation i vejbygning og vejindustri
  • At forbedre energieffektiviteten i vejbygning og vejtransport
  • At beskytte miljøet og forbedre livskvaliteten

 

 FEHRL kontakt institutionen i Danmark er Danish Technological Institute.

DTI member border .JPG

DTI - Danish Technological Institute

Gregersensvej 1

2630 Taastrup

Denmark

www.dti.dk