KGM contact page

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Turkey

FEHRL - Avrupa Yol Araştırma Merkezleri

Hakkında

FEHRL - Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forumu- Avrupa genelinde 30’u aşkın araştırma ve teknik enstitüden oluşan, uluslararası bir birliktir. Avrupa dışındaki ülkelerin de üye olması, FEHRL’e, küresel anlamda mevcut araştırma kapasitesiyle güçlü bir bağlantı sağlamaktadır.

Misyonu ve Hedefleri

FEHRL’ün misyonu; yol araştırmalarını desteklemek ve işbirliğini kolaylaştırmak, yüksek kalitede bilgi sağlamak ve yol ile ilgili teknolojiler ve politikalar üzerine tavsiyelerde bulunmaktır. Ulusal enstitü çalışanları, tüm projeler için teknik girdi sağlamaktadır.

Şartname ve araştırma konularının belirlenmesi yoluyla FEHRL’ün ana hedefi:

  • Karayolu mühendisliği ve karayolu ulaşım sorunları üzerine Avrupa ve ulusal devlet politikaları için bilimsel girdi sağlamak,
  • Avrupa'da etkin ve güvenli bir karayolu ağı oluşturmak ve sürdürmek,
  • Avrupa’daki karayolu yapım ve karayolunu kullanan endüstrilerdeki yenilikleri çoğaltmak,
  • Karayolu mühendisliği ve işletmesindeki enerji verimliliğini arttırmak,
  • Çevreyi korumak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

FEHRL’ün  Türkiye’deki irtibat kuruluşu KGM’dir.

 

KGM member

Karayolları Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı, No 14,

06100 Yücetepe/Ankara

TÜRKİYE

www.kgm.gov.tr