LVC contact page

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Latvia.pngFEHRL -  Europe's Road Research Centres

Kas ir FEHRL

FEHRL – the Forum of European National Highway Research Laboratories – ir starptautiska asociācija, kas ietver vairāk kā 30 nacionālos izpētes un tehniskos institūtus visā Eiropā.

Partneri pārējās pasaules valstīs nodrošina FEHRL pieeju ievērojamiem globāla mēroga izpētes resursiem. Jau kopš 1989. gada FEHRL ir veicinājis Eiropas autoceļu sistēmu dzīvotspēju un atzīšanu.

 

Mūsu misija un mērķi

FEHRL misija ir sekmēt un veicināt sadarbību autoceļu izpētē un sniegt augstas kvalitātes informāciju un padomus par autoceļu tehnoloģijām un politiku. Nacionālo institūtu personāls sniedz tehnisko ieguldījumu visos FEHRL projektos.

Definējot un veicot izpētes darbus, FEHRL galvenie mērķi ir:

  • Dot zinātnisku ieguldījumu Eiropas un nacionālo valstu politikā autoceļu projektēšanas un transporta jautājumos;
  • Izveidot un uzturēt efektīvu un drošu Eiropas autoceļu tīklu;
  • Veicināt inovācijas Eiropas ceļu būvniecībā un ar autoceļu izmantošanu saistītajās nozarēs;
  • Izmantot enerģiju lietderīgāk autoceļu projektēšanā un ceļu darbos;
  • Aizsargāt vidi un uzlabot dzīves kvalitāti.

Par FEHRL Latvijā, lūdzam sazināties ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ceļu laboratoriju.

  

LVC new logo border 2020.JPG

Autoceļu kompetences centrs - LVC
Latvian State Roads, Road Competence Centre

Maza Rencenu St.3
Riga  1073
Latvia

 hwww.lvceli.lv