NPRA

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Norway.png

FEHRL -  Europe's Road Research Centres

Hvem vi er

FEHRL – forum for europeiske nasjonale vegforskningslaboratorier – er en internasjonal assosiasjon som utgjør over 30 nasjonale institutter fra Europa innen forskning og teknologi. Assosierte institutter fra ikke-europeiske land skaffer FEHRL en sterk kobling til den betydelige forskningskapasiteten som er tilgjengelig globalt. FEHRL har bidratt med å forsterke vitaliteten og anerkjennelsen til Europas vegsystem siden 1989.

Våre oppgaver og formål

FEHRL’s oppgaver er å fremme og tilgjengeliggjøre samarbeid innen vegforskning, og å skaffe informasjon og anbefalinger med høy kvalitet innen vegteknologi- og policy.  Personale fra instituttene skaffer teknisk informasjon til alle prosjektene.

Gjennom spesifikasjoner og forskningslevereanser, er FEHRL’s hovedformål å:

  • Skaffe vitenskapelig informasjon til europeisk og statlig policy innen vegteknologi- og transportspørsmål.
  • Bygge og vedlikeholde et effektivt og sikkert vegnettverk i Europa.
  • Øke innovasjonen i Europa innen fagområdene vegkonstruksjon og trafikant.
  • Forbedre energieffektiviteten innen vegbygging, drift og vedlikehold.
  • Beskytte miljøet og forbedre livskvalitet.

FEHRL instituttets kontakt i Norge er Statens vegvesen.

 

NPRA member

Statens Vegvesen (NPRA)

Postal address: Postboks 6706 Etterstad - 0609 Oslo

    Office address: Brynsengfaret 6A

Oslo

www.vegvesen.no