UNIZGFCE

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Croatia.png

FEHRL – Europsko središte za istraživanja cesta

Tko smo mi

FEHRL – Forum europskih nacionalnih istraživačkih laboratorija iz područja cestovnog prometa (eng. Forum of European National Highway Research Laboratories) je međunarodno udruženje koje okuplja preko 30 nacionalnih istraživačkih i tehničkih instituta diljem Europe. Pridruženi članovi izvan Europe omogućavaju povezanost sa značajnim svjetskim istraživačkim kapacitetima.

Naša misija i ciljevi

Misija FEHRL-a je promicanje i olakšavanje suradnje u istraživanjima vezanim uz prometnu infrastrukturu te pružanje visokokvalitetnih informacija i savjeta o tehnologijama i strategijama vezanim uz ceste.

Osoblje iz nacionalnih instituta osigurava tehničke podatke za sve projekte. Kroz smjernice i rezultate istraživanja koje promiču, glavni ciljevi FEHRL-a jesu:

  • osigurati uvažavanje znanstvenih spoznaja u europskoj i nacionalnoj politici prometnog infrastrukturnog inženjerstva i problematici cestovnog transporta,
  • stvarati i održavati djelotvornu cestovnu i infrastrukturnu mrežu,
  • poticati inovacije u izgradnji cesta i prometne infrastrukture te srodnih industrija,
  • poboljšati energetsku učinkovitost u inženjerstvu i pratećim procesima,
  • štititi okoliš i poboljšati kvalitetu života.

FEHRL-ov kontakt u Hrvatskoj je Građevinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

UNIZGFCE .JPG

CroatiaSveučilište u Zagrebu Građevinski Fakultet

Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 

10 000 Zagreb

Hrvatska

www.grad.unizg.hr