VILNIUS TECH

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Lithuania.png

FEHRL - Europos kelių mokslinių tyrimų centras

Kas mes tokie

FEHRL – tai tarptautinė asociacija, kuri? sudaro daugiau nei 30 nacionalinių mokslinių tyrimų ir techninių institutų iš visos Europos. Ši asociacija taip pat palaiko glaud?ius ryšius su mokslininkais iš viso pasaulio.

Mūsų misija ir tikslai

FEHRL misija - skatinti ir palengvinti susisiekimo komunikacijas tirian?ių mokslininkų bendradarbiavim?, teikiant aukštos kokybės informacij? ir patarimus apie technologijas ir politikas, susijusias su keliais. Mokslininkai iš nacionalinių institutų dalinasi informacija ir ?iniomis, vykdant įvairiausius techninius projektus.

Tam, kad būtų galima nustatyti s?lygas ir įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus, FEHRL yra iškėlusi šiuos tikslus:

Teikti mokslines rekomendacijas Europos ir nacionalinėms institucijoms sprend?iant klausimus, susijusius su kelių tiesyba ir transportu.

Projektuoti ir palaikyti efekting? bei saugų Europos kelių tinkl?.

Skatinti  naujovių  diegim?,  projektuojant  ir  naudojant  įvairias  priemonės,  Europos keliuose.

Gerinti energijos vartojimo efektyvum? tiesiant ir eksploatuojant kelius. Apsaugoti aplink? ir pagerinti gyvenimo kokyb?.

FEHRL Instituto kontaktai Lietuvoje yra KTI.

Vilnius new logo border .JPG

VILNIUS TECH

Linkmenų g. 28, IV korpusas, 5 aukštas

LT- 08217 Vilnius

Lietuva

www.vilniustech.lt