VTI contact page

 LOGO IPM_final_.jpg

Forum of European National Highway Research Laboratories

Sweden.png

FEHRL - Europäische Straßenforschungszentren

Om oss

FEHRL – forum för europeiska nationella vägforskningslaboratorier - är en internationell sammanslutning där över 30 nationella forskningsinstitut och tekniska institut runt om i Europa deltar. Samarbete med länder utanför Europa ger dessutom FEHRL en stark koppling till de stora forskningsresurser som finns tillgängliga globalt.

 FEHRL har alltsedan 1989 bidragit till att utveckla och stärka det europeiska vägsystemet.

Våra syften och mål

Syftet med FEHRL är att främja och underlätta samverkan inom vägforskningen samt att ge högkvalitativ information och rådgivning när det gäller teknik och riktlinjer inom området. Personal från de nationella instituten bidrar med teknisk kompetens i projekten.

Genom att identifiera och leverera forskning är FEHRL:s huvudsakliga mål att:

  • Förse europeiska och nationella beslutsfattare med vetenskapliga underlag i frågor som rör vägteknik och vägtransporter
  • Utveckla och underhålla ett effektivt och säkert vägnät i Europa
  • Öka innovationen i Europa inom områden som rör vägteknik och användningen av vägsystemet
  • Förbättra energieffektiviteten avseende byggande och drift av vägar
  • Skydda miljön och förbättra livskvaliteten

Den svenska kontakten för FEHRL Institue är VTI.

VTI member

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Swedish National Road and Transport Research Institute

 Olaus Magnus väg 35

581 95 Linköping

Sweden

www.vti.se