ZAG contact page

FIRM 23 official logo_cropped 1.jpg

 

Forum of European National Highway Research Laboratories

Slovenia.png

FEHRL -  Europe's Road Research Centres

Kdo smo

FEHRL – the Forum of European National Highway Research Laboratories oz. Združenje evropskih nacionalnih cestnih laboratorijev – je mednarodna organizacija, ki združuje preko 30  raziskovalnih in strokovnih inštitutov iz celotne Evrope. Pridruženi partnerji iz neevropskih držav združenju zagotavljajo dodatno povezanost z raziskovalnimi kapacitetami v globalnem merilu. FEHRL se aktivno zavzema za oživitev in prepoznavnost evropskih cestnih sistemov od leta 1989.

Naši cilji in naloge

FEHRL-ovo poslanstvo je spodbujanje in pospeševanje sodelovanja na področju raziskav cestne infrastrukture. Hkrati združenje svojim članom zagotavlja visoko kakovostne informacije in nasvete na področju tehnologij in cestnih politik. Strokovnjaki iz nacionalnih inštitutov, ki delujejo na različnih projektih, skrbijo za reden dotok strokovnih informacij v FEHRL-ovo bazo znanja.

V sklopu definiranja raziskovalnih usmeritev in širjenja rezultatov raziskovalnih projektov ima FERHL naslednje cilje:

• Znanstveno podpreti evropsko in nacionalno vladno prometno politiko na področju cestnega transporta in cestnega inženirstva.

• Vzpostaviti in vzdrževati učinkovito in varno evropsko cestno infrastrukturo. 

• Povečati delež vlaganj v inovacije in razvoj v cestogradnji in nanjo vezanih industrijah.

• Povečati energetsko učinkovitost cestnega inženirstva.

• Varovati okolje in prispevati k boljši kakovosti življenja.

Predstavnik združenja FEHRL za Slovenijo je ZAG Ljubljana.

Zag member 2

ZAG - Zavod za gradbeništvo 

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimiceva 12

1000 Ljubljana

Slovenia

www.zag.si